Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 4/11 không đổi so với hôm 3/11.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 4/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 4/11 Ngày 3/11 Thay đổi
SVR 3L 28800 28800 0
SVR 20 23500 23500 0
SVR 10 23700 23700 0

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 4/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 4/11 Ngày 3/11 Thay đổi
SVR 5 24400 24400 0
SVR L 28900 28900 0

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 4/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 4/11 Ngày 3/11 Thay đổi
RSS1 29500 29500 0
RSS3 29000 29000 0

Theo AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác