Do giá mủ cao su xuống thấp, doanh thu và lợi nhuận giảm nên tiền lương trả cho công nhân của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) trong năm 2014 giảm gần 10% so với năm 2013, xuống gần 4,9 triệu đồng/người/tháng.

Giải thích vấn đề này, ban giám đốc VRG cho rằng trong năm qua, Bộ Lao động thương binh và xã hội cho phép tập đoàn xác định tiền lương trong trường hợp năng suất lao động và lợi nhuận giảm với điều kiện mức giảm không quá 15% so với mức lương bình quân của năm 2013. Như vậy, trên thực tế, công nhân vẫn nhận được mức lương bình quân cao hơn quy định này.

Ngày hôm nay, 10-2, tại TPHCM, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 2015. Theo báo cáo của VRG, năm 2014, tổng doanh thu của tập đoàn này là gần 18.680 tỉ đồng, và lợi nhuận trước thuế là 2.392 tỉ đồng. Năm 2013 tổng doanh thu của tập đoàn vào khoảng 25.780 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 4.125 tỉ đồng.

VRG cho biết, cả doanh thu lẫn lợi nhuận của tập đoàn giảm nhiều so với những năm trước là do giá cao su giảm. Năm 2014, giá bán cao su bình quân của tập đoàn là 37,3 triệu đồng/tấn, chỉ bằng 72% giá của năm 2013.

VGR dự báo, năm 2015, giá cao su tiếp tục giảm và sẽ xoay quanh mức 31 triệu đồng/tấn, giảm hơn 6 triệu đồng/tấn so với 2014. Vì thế, doanh thu và lợi nhuận mà VRG đặt ra cũng giảm theo. Cụ thể, năm 2015, VRG đặt mục tiêu doanh thu 13.130 tỉ đồng, còn lợi nhuận là 1.500 tỉ đồng.

Như vậy, nếu căn cứ trên mục tiêu doanh thu và lợi nhuận mà VRG đặt ra cho năm 2015, nhiều khả năng, tiền lương của công nhân cao su trong tập đoàn sẽ tiếp tục giảm.

Tính đến 31-12-2014, VRG có hơn 118.000 lao động, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, lao động nữ chiếm hơn 39%, lao động người dân tộc chiếm hơn 27%.  Năm 2014, VRG có hơn 405.000 héc ta cao su, tăng hơn 13.000 héc ta so với năm 2013. Tổng lượng mủ khai thác được là gần 61.840 tấn, cao hơn một chút so với năm 2013.

– Thời báo KTSG

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác