XUẤT KHẨU CAO SU

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%. 16 pallets/cont

tấn

$2,172.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật( natural rubber svr cv 60)- 14 pallet

tấn

$2,365.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV50 dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%.16 pallet/cont

tấn

$2,305.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 3L dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%. 16bales/cont

tấn

$2,172.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR CV 60

kg

$2,250.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 1260 kg/kiện. Số kiện: 16 kiện (01 container x 20`)

tấn

$2,203.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 10 (Bành 35 Kgs)

tấn

$2,050.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR CV50 (Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs)

tấn

$2,350.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 3L (Bale/33.333 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1200 kgs).

tấn

$2,320.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV50 dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%.16 pallet/cont

tấn

$2,315.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành

tấn

$2,290.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L, 33.33KGS/ BàNH, HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT

tấn

$2,280.00

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 3L dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%. 16bales/cont

tấn

$2,348.00

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành

tấn

$2,250.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV60, 33.33KGS/BàNH HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT

tấn

$2,370.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác