Giá cao su tại châu Á ngày 25.2.2012 thay đổi nhẹ trong điều kiện giá cao su kỳ hạn Tokyo giảm, tuy nhiên mức giảm được hạn chế do lo ngại nguồn cung khan hiếm tại các nước sản xuất cao su chính.

Loại hàng/Kỳ hạn

Giá

Thay đổi so với ngày 4.3.2014

Thai RSS3 (giao tháng 4/2014)

$2.30/kg

+$0.10

Thai SRT20 giao tháng 4/2014)

 $2.10/kg

+$0.10

Malaysia SMR20 (giao tháng 4/2014)

$1.95/kg

 +$0.05

Indonesia SIR20 (giao tháng 4/2014)

 $1.00/lb

unchanged

Thai USS3

 65 baht/kg

+1 baht

Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 4/2014)

$1,670/tonne

unchanged

Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 4/2014)

 $1,570/tonne

unchanged

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác