Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15200-15300

-100

Zhejiang (East China)

15000-15400

Shanghai(East China)

15000-15100

-200

Tianjin (North China)

15000-15200

-150

Yunnan (Southwest China)

14100

-150

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15000

-250

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13100

-50

Shanghai(East China)

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15800-15900 (with 17% VAT included)

-50

Shandong (North China)

14400 (no tax)

-50

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000-13200(with 17% VAT included)

-50

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000-13200(with 17% VAT included)

-50

SVR3L

Hengshui (North China)

14300-14400 (no tax)

+50

Shanghai(East China)

15000-15300(with 13% VAT included)

-150

Shandong (North China)

14300 (no tax)

-50

Zhejiang (East China)

15300-15400(with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

14700-15200 (with 13% VAT included)

-50

Mong Cai Market

12800-13000

-100

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2320-2340

+20

STR20

1960-2020

-5

RSS3 Composite

1980-2010

Malaysia

SMR20

1960-1980

-5

SMR20 Composite

1940-1970

Indonesia

SIR20

1900-1940

+5

SIR20 Composite

1920-1950

Vietnam

SVR3L

2080-2140

SVR10

1960 (high end)

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2130-2150

STR20

1870-1880

+5

STR20 Composite

1870

Malaysia

SMR20

1870-1880

+5

SMR20 Composite

1870

Indonesia

SIR20

1830

+5

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác