Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14,800-15,000

-350

Zhejiang (East China)

15,000-15,100

-150

Shanghai(East China)

15,000

-100

Tianjin (North China)

15,000

-100

Yunnan (Southwest China)

14,000

-100

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15,000

-50

SCR10

Yunnan (Southwest China)

12,900

-200

Shanghai(East China)

13,800-13,900

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15,500-15,600 (with 17% VAT included)

-300

Shandong (North China)

14,400 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12,900-13,000(with 17% VAT included)

-150

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12,900-13,000(with 17% VAT included)

-150

SVR3L

Hengshui (North China)

14,000 (no tax)

-350

Shanghai(East China)

14,800-15,100(with 13% VAT included)

-150

Shandong (North China)

14,400-14,500 (no tax)

+150

Zhejiang (East China)

15,200(with 13% VAT included)

-150

Guangdong (South China)

14,700-15,000 (with 13% VAT included)

-100

Mong Cai Market

12,700-12,900

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2,260-2,280

-40

STR20

1,940-1,960

-15

RSS3 Composite

1,940-1,960

-20

Malaysia

SMR20

1,910-1,930

-30

SMR20 Composite

1,900-1,920

-20

Indonesia

SIR20

1,860-1,880

-25

SIR20 Composite

1,880-1,900

-30

Vietnam

SVR3L

2,070-2,130

-10

SVR10

1,840-1,940

-10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,120-2,150

STR20

1,840-1,850

-15

STR20 Composite

1,840-1,850

-10

Malaysia

SMR20

1,840-1,850

-15

SMR20 Composite

1,840-1,850

-10

Indonesia

SIR20

1,800-1,820

-10

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác