Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 28200 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 28200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 28200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 28200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 23100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 23100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 23100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 23100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 23100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 28000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 28000 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 28000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 28000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 28000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác