Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,914.04 185.17
SVR L 38,074.11 176.64
SVR 5 29,825.76 138.37
SVR GP 29,648.04 137.55
SVR 10 29,240.33 135.65
SVR 20 29,125.33 135.12
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.555 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác