Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26600 Gia Lai – TP.Pleiku -300
Mủ cao su RSS3 26600 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Mủ cao su RSS3 26600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -300
Mủ cao su RSS3 26600 Bình Dương – Bến Cát -300
Mủ cao su RSS3 26600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -300
Mủ cao su RSS3 26600 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Mủ cao su RSS3 26600 Đắk Lắk – Buôn Đôn -300
Mủ cao su RSS3 26600 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Mủ cao su RSS3 26600 Quảng Trị – Vĩnh Linh -300
Mủ cao su RSS3 26600 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Cao su SVR10 21700 Gia Lai – TP.Pleiku -300
Cao su SVR10 21700 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Cao su SVR10 21700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -300
Cao su SVR10 21700 Bình Dương – Bến Cát -300
Cao su SVR10 21700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -300
Cao su SVR10 21700 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Cao su SVR10 21700 Đắk Lắk – Buôn Đôn -300
Cao su SVR10 21700 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Cao su SVR10 21700 Quảng Trị – Vĩnh Linh -300
Cao su SVR10 21700 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Cao su SVR3L 26400 Gia Lai – TP.Pleiku -300
Cao su SVR3L 26400 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Cao su SVR3L 26400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -300
Cao su SVR3L 26400 Bình Dương – Bến Cát -300
Cao su SVR3L 26400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -300
Cao su SVR3L 26400 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Cao su SVR3L 26400 Đắk Lắk – Buôn Đôn -300
Cao su SVR3L 26400 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Cao su SVR3L 26400 Quảng Trị – Vĩnh Linh -300
Cao su SVR3L 26400 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác