Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.  

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại Tb tuần này Tb tuần trước Thay đổi
RSS1 32680 32920 -240
RSS3 32220 32380 -160
SVR 3L 31920 32140 -220
SVR CV 33940 34160 -220
SVR L 32060 32320 -260
SVR 5 27060 27260 -200
SVR GP 26720 26920 -200
SVR 10 26280 26480 -200
SVR 20 26060 26240 -180

Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, NDT/tấn, chưa VAT

  Tb tuần này Tb tuần trước Thay đổi
SVR 3L 9340 9400 -60
SVR 5 8560 8640 -80
SVR 10 8360 8400 -40
SVR 20 8260 8320 -60
RSS 3 9440 9500 -60

Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT

  Tb tuần này Tb tuần trước Thay đổi
SVR 3L 9520 9580 -60
SVR 5 8740 8800 -60
SVR 10 8520 8600 -80
SVR 20 8440 8500 -60
RSS 3 9560 9640 -80

Nguồn: AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác