Ngày Bình Phước Bình Dương BRVT
Bù Gia Mập Lộc Ninh Đồng Phú Phước Long Phước Hòa BRVT
6/5 300-305 310-315 340 320 310-315 300-305
7/5 295-300 310-315 340 300-305 300-305
8/5 295-300 300-305 340 300-305 300-305

Theo AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác