Tháng 9 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 45,691.19 215.73
SVR L 41,171.38 194.39
SVR 5 34,771.74 164.17
SVR GP 34,566.29 163.20
SVR 10 34,104.04 161.02
SVR 20 33,980.77 160.44
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác