Giá sàn Cao su thị trường VRG – Lần thứ: 2 – Ngày: 18-02-2014

Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50

2,250

45,900,000

 –

 –

SVR CV60

2,240

45,700,000

 –

 –

SVR L

2,210

45,000,000

 –

 –

SVR 3L

2,200

44,800,000

13,200

13,400

SVR 5

2,150

43,700,000

12,600

12,800

SVR 10

2,130

43,200,000

12,200

12,400

SVR 20

2,110

42,900,000

12,100

12,300

RSS 1

2,240

45,800,000

 –

 –

RSS 3

2,210

45,100,000

13,300

13,500

Skim Block

 –

31,300,000

 –

 –

Theo VRG

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác