UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa thông qua Đề án phát triển cây cao su giai đoạn 2014 – 2020 và tầm nhìn đến 2025.

Theo đó, phấn đấu phát triển diện tích cây cao su hiện tại từ 960 ha lên 1.800 ha vào năm 2020, đến năm 2025 sẽ duy trì ở mức ổn định là 2.800 ha. Địa bàn thực hiện đề án này bao gồm toàn bộ 7 xã vùng Lìa và các xã: Húc, Hướng Phùng, Tân Long.

Để đạt được mục tiêu trên, mỗi năm sẽ tiến hành trồng mới từ 150 – 200 ha cao su tiểu điền và đại điền theo hướng phát triển bền vững. Nguồn vốn đầu tư cho việc phát triển cây cao su chủ yếu được huy động từ người dân, lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới…

Đề án được triển khai chủ yếu trên địa bàn các xã khó khăn, đối tượng hướng đến là đồng bào dân tộc, đời sống của một bộ phận người dân còn vất vả, trình độ tiếp cận khoa học kỹ thuật hạn chế. Do đó, để thực hiện hiệu quả đề án, huyện Hướng Hóa xác định rõ, các cấp, ngành liên quan ngoài việc có chính sách hỗ trợ nguồn vốn, kỹ thuật thì công tác tuyên truyền vận động đến người dân cần phải được thực hiện thường xuyên và lâu dài.

– Báo Quảng trị

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác