Chính phủ Indonesia thúc đẩy tiêu thụ cao su thiên nhiên trong nước nhằm đẩy mạnh ngành công nghiệp chế biến cao su, tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Nỗ lực trên dự định sẽ tăng tiêu thụ 100.000 tấn cao su thiên nhiên hằng năm từ năm 2015, đưa tổng lượng tiêu thụ nội địa trong năm lên hơn 700 ngàn tấn. Thúc đẩy tiêu thụ nội địa là một trong những chiến lược của Chính phủ Indonesia nhằm nâng cao giá cao su thiên nhiên – vốn đang bị sụt giá – trên thị trường quốc tế. “Giá cao su thiên nhiên hiện tại đã giảm xuống còn 1,5 USD/kg, trong khi năm 2011 ở mức 4,61 USD/kg”, theo Bộ trưởng Bộ Thương Mại Rachmat Gobel phát biểu trong buổi họp báo. Để triển khai chương trình trên, Chính quyền sẽ thúc đẩy ngành cao su thiên nhiên bằng những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, sử dụng ngân sách nhà nước. “Năm nay, chính quyền chuẩn bị 118 ngàn tỷ IDR (tương đương 8,96 tỷ USD) phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, trong đó cao su thiên nhiên được chú trọng như là nguồn sản phẩm hỗ trợ chủ chốt. Thông qua dự án này, chúng tôi mong muốn sẽ đa dạng hóa các sản phẩm trong ngành chế biến cao su. Chương trình trên sẽ đáp ứng được nhu cầu nội địa và thúc đẩy xuất khẩu những sản phẩm giá trị gia tăng – theo đó tăng ngân sách quốc gia và tăng cường sự bền vững của ngành cao su thiên nhiên Indonesia, đặc biệt là đối với những hộ tiểu điền cao su”, Bộ Trưởng Bộ Thuơng Mại Rachmat khẳng định.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác