Tháng 8 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 47,503.64 224.60
SVR L 44,046.78 208.26
SVR 5 35,225.11 166.55
SVR GP 35,030.22 165.63
SVR 10 34,568.62 163.45
SVR 20 34,435.27 162.81
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.150VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác