Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 8/9

Chủng loại Ngày 8/9 Ngày 5/9 Thay đổi
SVR 3L 30200 30500 -300
SVR 20 24700 24900 -200
SVR 10 24900 25200 -300

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 8/9

Chủng loại Ngày 8/9 Ngày 5/9 Thay đổi
SVR 5 25600 25900 -300
SVR L 30400 30700 -300

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 8/9

Chủng loại Ngày 8/9 Ngày 5/9 Thay đổi
RSS1 30900 31300 -400
RSS3 30400 30800 -400

Nguồn: AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác