Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,469.14 199.67
SVR L 40,903.44 187.89
SVR 5 33,744.81 155.01
SVR GP 33,575.87 154.23
SVR 10 33,174.65 152.39
SVR 20 33,058.51 151.85
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác