Bón phân cho cao su chú ý 2 thời kỳ- kiến thiết cơ bản và khai thác mủ. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, năm thứ 1, bón 3 lần- lần 1 khi cây lên 1 tầng lá, các lần sau bón cách 1 tháng.

Năm thứ 2 bón 2 lần- lần 1 vào tháng 5-6; lần 2 bón vào tháng 10-11. Cần dọn sạch cỏ trong vườn, cày vùi cỏ các đường luống; đất đủ ẩm và không bón khi có mưa lớn.

Liều lượng phân/ha/năm tùy theo mật độ cây. Cây có mật độ dưới 500 cây/ha: Năm thứ 1 bón 35kg urê + 100kg super lân + 15kg KCl. Năm thứ hai bón 100kg urê + 290kg super lân 25kg KCl. Năm thứ 3 bón 140kg urea + 210kg super lân + 40kg KCl (từ năm thứ 3 – 6 liều lượng phân bón giống nhau). Với mật độ cao hơn 500 cây/ha, liều lượng các loại phân có gia tăng hơn chút so với mật độ thấp.

Cách bón: Đào rãnh vòng quanh gốc đối xứng với hình chiếu tán lá hoặc đào nhiều lỗ quanh gốc cây (cách gốc từ 30 – 40cm cho năm 1 và 90 – 100cm cho các năm 4-5) rồi bón rải đều phân xuống rãnh/hố lấp đất lại. Từ năm thứ 5-6 trở đi cây cao su đã giáp tán, vườn không có cỏ, bón rải phân từng băng rộng khoảng 1m giữa 2 hàng cao su và xới đất nhẹ lấp phân.

Bón phân cho cao su thời kỳ khai thác mủ, tùy theo năm cạo mủ: Từ năm thứ 1–10, mật độ dưới 500 cây/ha, bón từ 150 – 200kg urê + 350 – 500kg super lân + 150 – 300kg KCl/ha/năm. Từ năm thứ 11 – 20 mật số cây khoảng 350 cây/ha, liều lượng phân bón cho tất cả các loại đất từ 150kg urê + 300kg super lân + 90kg KCl/ha/năm. Thời gian bón phân có thể bón 2 đợt/năm. Đợt 1, bón 2/3 số phân vào đầu mùa mưa (tháng 4-5); Đợt 2 bón số còn lại vào tháng 10. Trộn các loại phân rải đều thành băng cỡ 1m giữa 2 luống cây, bón phân khi đất đủ ẩm

Ngoài phân vô cơ, áp dụng phân hữu cơ vi sinh cũng có tác dụng với sự phát triển và năng suất cây cao su, cho hiệu quả kinh tế cao. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy phân hữu cơ vi sinh làm gia tăng đường kính thân cây cao su; Hàm lượng cao su khô và sản lượng mủ cao su cũng gia tăng. Từ đó dẫn đến gia tăng lợi nhuận. Phân hữu cơ vi sinh còn có tác động tốt đến sự tái sinh mủ cao su và phát triển giai đoạn khai thác. Ngoài ra việc trồng xen cây họ đậu phủ đất giữa các hàng cây cao su cũng có thể giúp gia tăng hiệu quả sử dụng phân bón vì chống rửa trôi và giúp tăng năng suất mủ.

Tiến sĩ Nguyễn Công Thành

Nguồn: Dân Việt

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác