Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28400 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Mủ cao su RSS3 28400 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su RSS3 28400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Mủ cao su RSS3 28400 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su RSS3 28400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Mủ cao su RSS3 28400 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su RSS3 28400 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Mủ cao su RSS3 28400 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su RSS3 28400 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Mủ cao su RSS3 28400 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR10 23200 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Cao su SVR10 23200 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR10 23200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Cao su SVR10 23200 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR10 23200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Cao su SVR10 23200 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR10 23200 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Cao su SVR10 23200 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR10 23200 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Cao su SVR10 23200 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR3L 28200 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR3L 28200 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR3L 28200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Cao su SVR3L 28200 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR3L 28200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR3L 28200 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR3L 28200 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Cao su SVR3L 28200 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR3L 28200 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Cao su SVR3L 28200 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác