Từ ngày 01/01/2015, thuế suất thuế nhập khẩu cao su thiên nhiên vào Trung Quốc được áp dụng như sau:

1. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi: Áp dụng đối với các nước được hưởng quy chế tối huệ quốc (MFN) của Trung Quốc: các quốc gia thành viên WTO, hoặc các quốc gia, khu vực có ký hiệp định thương mại song phương với Trung Quốc. Trong đó, có Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Cụ thể như sau:

– Cao su định chuẩn kỹ thuật và cao su tờ: Thuế suất thuế nhập khẩu được tính bằng 20% giá mua hoặc 1.500 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 242 USD/tấn), được tính theo mức nào thấp hơn.

– Mủ cao su thiên nhiên (cao su ly tâm): Thuế suất thuế nhập khẩu được tính bằng 10% giá mua hoặc 900 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 145 USD/tấn), được tính theo mức nào thấp hơn.

2. Thuế suất thuế nhập khẩu thông thường: Đối với các quốc gia, khu vực không thực hiện quy chế tối huệ quốc, cao su thiên nhiên nhập khẩu vào Trung Quốc được áp dụng thuế suất thông thường là 40%.

Thuế Giá trị gia tăng (VAT) đối với các mặt hàng cao su được áp dụng mức thuế suất 17%.

Biểu thuế nhập khẩu cao su thiên nhiên và cao su hỗn hợp vào Trung Quốc, áp dụng từ ngày 01/01/2015

Văn bản gốc bằng tiếng Anh của Biểu thuế trên có thể truy cập tại trang web của Trung tâm Phát triển thương mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương theo đường dẫn sau:http://vietnamexport.com/bieu-thue-xuat-nhap-khau-cua-trung-quoc-2015/vn2524093.html, trang 239 – 240.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác