Tập đoàn Cao su Quốc tế (IRCo) vừa đưa ra những dự báo khá lạc quan về thị trường cao su thiên nhiên năm 2014.

Sản lượng cao su thiên nhiên của 9 nước thành viên Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Thiên nhiên (ANRPC) – chiếm 92% tổng sản lượng toàn cầu – 6 tháng đầu năm 2014 đạt 4,837 triệu tấn, giảm 1,6% so với 4,917 triệu tấn cùng kỳ năm 2013.

Dựa vào số liệu về sản lượng thực tế trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Cao su Quốc tế (IRCo) ước tính sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2014 đạt 11,843 triệu tấn, giảm 2,3% so với năm 2013.

Mặt khác, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2014 dự đoán tăng trưởng với tốc độ cao hơn sản lượng, nhờ các yếu tố sau:

* Dự đoán tiêu thụ cao su thiên nhiên của Trung Quốc năm 2014 đạt 4,54 triệu tấn, tăng 4,1% so với 4,21 triệu tấn năm 2013, theo Báo cáo Xu hướng và Thống kê Cao su Thiên nhiênANRPC tháng 8.

* Nhập khẩu cao su thiên nhiên của Trung Quốc dự đoán tăng trong năm 2014. Tính đến tháng 8/2014, nhập khẩu cao su thiên nhiên của Trung Quốc đạt 1.739.378 tấn, tăng 16,95% so vwois cùng kỳ 2013.

* Doanh số bán ôtô tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, eurozone và Nhật Bản đều tăng. Doanh số bán ôtô 8 tháng đầu năm 2014 tại các thị trường này tăng 4-7,7%. Cụ thể, doanh số bán ôtô tại Trung Quốc tăng 7,67%; Mỹ tăng 5,08%; Eurozone tăng 4,01%; và Nhật Bản tăng 7,01%.

Dựa vào tình hình hiện tại về cung cầu cao su thiên nhiên toàn cầu, IRCo ước tính tồn kho cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2014 dao động 2,3-2.5 triệu tấn, thấp hơn so với 3,208 triệu tấn ước tính của Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG – Báo cáo Global Forecasting Service Report: tháng 5/2014) và 3,79 triệu tấn của Rubber Economist (Bloomberg đưa tin hôm 18/8/2014).

– Theo Gafin.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác