Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tăng 300-400đ/kg so với hôm 19/6. 

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20/6

Chủng loại Ngày 20/6 Ngày 19/6 Thay đổi
SVR 3L 38500 38100 400
SVR 20 31400 31100 300
SVR 10 31700 31400 300

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 20/6

Chủng loại Ngày 20/6 Ngày 19/6 Thay đổi
SVR 5 32600 32300 300
SVR L 38700 38300 400

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 20/6

Chủng loại Ngày 20/6 Ngày 19/6 Thay đổi
RSS1 39400 39100 300
RSS3 38700 38400 300

Theo: AgroMonitor

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác