Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 8/2014 ước đạt 113.922 tấn với giá trị khoảng 192,394 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.689 USD/tấn.

So với tháng trước (7/2014), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 11,6% về lượng, tăng 11,3% về giá trị và giảm nhẹ 0,3% về giá.

Xuất khẩu cao su thiên nhiên 8 tháng đầu năm 2014 ước đạt 572.646tấn với giá trị khoảng 1,031 tỷ USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.801 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2013, xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm 5,7% về lượng, giảm mạnh 29,0% về giá trị và giảm 24,8% về giá.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 234.669 tấn, chiếm 41% tổng lượng xuất khẩu (giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 409.005 triệu USD, chiếm 39,7%tổng kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 8 tháng 2014 (giảm 35% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trườngMalaysia đạt 111.845 tấn (thị phần 19,5%, giảm 15,0%) và Ấn Độ 48.749 tấn (thị phần 8,5%, giảm 11,7%).

Nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2014 khoảng 63.153 tấn với kim ngạch 114,136 triệu USD, giảm 2,4% về lượng và giảm 28% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, thị trường nhập chủ yếu từ Campuchia (43,1%), Khu chế xuất Việt Nam (19,2%), Lào (13,2%) và Thái Lan (10,7%).

Theo Hiệp hội Cao su

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác