Trong tuần từ ngày 05/5 đến 09/5/2014, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch trên thế giới biến động tăng giảm đan xen và giảm xuống mức thấp hơn so với tuần trước.

Vào cuối tuần (09/5), giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật hợp đồng giao tháng 10/2014 đạt 1.950 USD/tấn (-3,8%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 6/2014 trên sàn SICOM Singapore đạt 1.674 USD/tấn (-1,4%); giá SMR 20 xuất khẩu tại Malaysia đạt 1.667,5  USD/tấn (-4,1%); giá SVR 3L của Việt Nam đạt 2.015 USD/tấn (-1,9%).

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

– Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan sẽ sớm bán 220.000 tấn cao su dự trữ trước mùa thu hoạch mới vào cuối tháng 5/2014 tránh tổn thất do giá còn giảm sâu hơn nữa. Mặc dù giá cao su vẫn đang giảm, nhưng cao su dự trữ sẽ mất chất lượng nếu để quá lâu và giá bán sẽ thấp hơn nữa. Mặt khác, Chính phủ phải tốn khoảng 20 triệu Baht hàng tháng để bảo quản và lưu trữ lượng cao su này.

– Đến cuối tháng 4/2014, tổng lượng tồn kho cao su tại Thanh Đảo, Trung Quốc đạt 361.000 tấn, trong đó cao su thiên nhiên chiếm 263.000 tấn, cao hơn 7.000 tấn so với thời điểm giữa tháng 4.

– Chứng khoán châu Á giảm, với chứng khoán Nhật Bản hướng tới mức giảm lớn nhất trong 4 tuần, khi đồng Yên tăng so với đồng USD và ngoại tệ của các thị trường mới nổi tăng trưởng. Đồng đô la New Zealand suy yếu, trong khi niken và dầu thô tăng.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 05/5 – 09/5/2014

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) biến động tăng giảm xen kẽ theo xu hướng giảm so với tuần trước. Giá cao su RSS 3 giao tháng 10/2014 giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 07/5 (sàn TOCOM nghỉ lễ trong hai ngày đầu tuần 05 và 06/5) do đồng Yên tăng giá làm giảm sức hấp dẫn của các hợp đồng giao dịch bằng Yên, bên cạnh đó thông tin Chính phủ Thái Lan sẽ sớm bán 220.000 tấn cao su dự trữ trước mùa thu hoạch mới vào cuối tháng 5 để tránh tốn thất và tồn kho cao su tại Thanh Đảo tiếp tục tăng cao đã gây áp lực đến giá cao su. Giá cao su dù tăng nhẹ trong phiên ngày 08/5 nhưng sau đó tiếp tục giảm trở lại trong phiên cuối tuần, xuống còn 1.950 USD/tấn, tăng nhẹ 6,6 USD/tấn (+0,3%) so với phiên đầu tuần (07/5) nhưng giảm 76,3 USD/tấn (-3,8%) so với ngày cuối tuần trước (02/5).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 05.5 đến 09.5.2014

Kết thúc tuần đầu tháng 5/2014, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 1.969,3 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, giảm 115,8 USD/tấn (-5,6%) so với mức giá trung bình tháng 04/2014 và giảm 759 USD/tấn (-27,8%) so với tháng 05/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 05.5 đến 09.5.2014

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua giảm xuống trong phiên đầu tuần sau đó tăng dần trở lại đến cuối tuần. Vào cuối tuần ngày 09/5, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 6/2014 đạt 1.674 USD/tấn, giảm 11 USD/tấn (-0,7%) so với ngày đầu tuần và giảm 24 USD/tấn (-1,4%) so với ngày cuối tuần trước (02/5).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 05.5 đến 09.5.2014

Kết thúc tuần đầu tháng 5/2014, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 1.672,6 USD/tấn, giảm 103 USD/tấn (-5,8%) so với trung bình tháng 04/2014, và giảm 846,7 USD/tấn (-33,6%) so với tháng 5/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 05.5 đến 09.5.2014

Tại Sở Giao dịch Cao su MRB Malaysia, giá cao su SMR 20 xuất khẩu cũng biến động theo xu hướng giảm như tại hai sàn TOCOM và SICOM. Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 1.667,5 USD/tấn, giảm 63 USD/tấn (-3,6%) so với ngày đầu tuần và giảm 71,5 USD/tấn (-4,1%) so với ngày cuối tuần trước.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 05.5 đến 09.5.2014

Giá SMR 20 trung bình tuần đầu tháng 5/2014 đạt 1.689,4 USD/tấn, giảm 109 USD/tấn (-6,1%) so với trung bình tháng 04/2014 và giảm 841 USD/tấn (-33,2%) so với tháng 5/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 05.5 đến 09.5.2014

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tuần 05/5 – 09/5/2014

Trong tuần từ 05/5 – 09/5/2014, giá cao su Việt Nam xuất khẩu giữ ổn định và chỉ giảm 1 lần vào ngày cuối tuần. Kết thúc tuần, giá SVR 3L xuất khẩu đạt 2.015 USD/tấn, giảm 40 USD/tấn (-1,9%) so với ngày đầu tuần và ngày cuối tuần trước đó (29/4).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 05.5 đến 09.5.2014

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình tuần đầu tháng 5/2014 đạt 2.047 USD/tấn, giảm 41 USD/tấn (-2,0%) so với mức trung bình tháng 04/2014, và giảm 623 USD/tấn (-23,3%) so với tháng 5/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 05.5 đến 09.5.2014

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác