Đó là quy định mới của Trung Quốc ban hành từ ngày 8/1/2015.

Theo đó, các lô hàng cao su thiên nhiên nhập khẩu vào Trung Quốc thuộc mã hàng hóa HS 4001 cần phải có Chứng chỉ kiểm phẩm (Test Certificate) với các thông số kỹ thuật về chủng loại của lô hàng và kết quả kiểm nghiệm (Test Result) của cơ quan quốc gia có thẩm quyền về kiểm nghiệm cao su thiên nhiên. Chứng chỉ kiểm phẩm chỉ sử dụng cho lô hàng trong một lần nhập khẩu duy nhất.

Để tạo điều kiện cho các bên giao thương thuận lợi, ngày 27/1, Hiệp hội Cao su Việt Nam  đã gửi văn bản đến Hiệp hội Cao su Trung Quốc (CRIA) đề nghị cung cấp thông tin về quy định mới này.

Theo Tạp chí CSVN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác