Giá cao su thiên nhiên của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu phía Bắc trong tuần này đã tăng mỗi tấn 300 NDT so với tuần trước.

Tính đến ngày 3/4/2014, sản phẩm mủ thiên nhiên cao su sơ chế đóng bánh mã hiệu SVR3L của các công ty, đơn vị khối nhà nước giá xuất khẩu là 13.200 NDT/tấn. Sản phẩm cùng mã hiệu, nhưng chất lượng so với quốc doanh chỉ đạt loại II giá là 13.100 NDT/tấn, so với tuần lễ trước.

Sản lượng cao su tham gia xuất khẩu tăng không lớn, số sản lượng tăng chỉ bằng một nửa của số tăng trong tuần trước, thị trường xuất khẩu mặt hàng cao su thiên nhiên giữa các doanh nghiệp và thương gia Việt Nam và Trung Quốc có hiện tượng chững lại.

Theo Vinanet

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác