Bộ Công Thương vừa có công văn số 3179/BCT-HC ngày 01/4/2015 gửi Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đề nghị áp dụng mã HS 4002 cho các mặt hàng cao su tổng hợp SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723 và SBR 9540, đồng thời đề nghị cho phép các doanh nghiệp hiện đang bị ắc tắc hàng hóa tại cửa khẩu do việc phân loại áp mã HS chưa thống nhất, được giải tỏa hàng hóa.

Theo công văn số 12582/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2014 của Tổng cục Hải quan, các mặt hàng cao su tổng hợp trên được xếp vào nhóm HS 4005 (cao su hỗn hợp) và thuế suất thuế nhập khẩu là 5%.

Hiệp hội Cao su Việt Nam cũng đã có văn bản (91/HHCS ngày 23/4/2015) đề nghị Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan xếp các mặt hàng cao su tổng hợp SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723 và SBR 9540 vào nhóm HS 4002 do các chất thêm vào không làm thay đổi tính chất của sản phẩm và theo các nước khác, các mặt hàng này đều được xếp vào nhóm HS 4002 (cao su nguyên liệu), cụ thể như sau:

SBR 1502: HS 4002.1920

SBR 9540: HS 4002.3900

SBR 1712: HS 4002.1920

SBR 1723: HS 4002.1990

(nguồn: https://www.zauba.com/import-synthetic-rubber-sbr-1502-hs-code.html)

Hiện nay, các loại cao su tổng hợp trên chưa sản xuất được trong nước, nên phải nhập khẩu 100%. Nếu áp mã HS 4002 cho SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723 và SBR 9540, các mặt hàng này sẽ có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển các sản phẩm cao su có giá trị gia tăng cao trên cơ sở phân loại các mặt hàng cao su tương đồng với các nước khác.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác