Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,193.92 179.06
SVR L 35,576.63 166.79
SVR 5 30,362.72 142.35
SVR GP 30,176.51 141.47
SVR 10 29,762.71 139.53
SVR 20 29,638.57 138.95
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.330 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác