Tháng 5

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

52,783.18

250.45

SVR L

49,726.99

235.95

SVR 5

38,422.15

182.31

SVR GP

38,238.16

181.44

SVR 10

37,778.20

179.26

SVR 20

37,655.55

178.67

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.075 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác