Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR L 41,048.11 193.81
SVR 5 32,131.75 151.71
SVR GP 31,936.58 150.79
SVR 10 31,484.60 148.65
SVR 20 31,351.06 148.02
SVR L 41,048.11 193.81
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác