Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26500 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Mủ cao su RSS3 26500 Bình Dương – Bến Cát +400
Mủ cao su RSS3 26500 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Mủ cao su RSS3 26500 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Mủ cao su RSS3 26500 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR10 21700 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Cao su SVR10 21700 Bình Dương – Bến Cát +400
Cao su SVR10 21700 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Cao su SVR10 21700 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Cao su SVR10 21700 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR3L 26400 Bình Phước – Lộc Ninh +500
Cao su SVR3L 26400 Bình Dương – Bến Cát +500
Cao su SVR3L 26400 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Cao su SVR3L 26400 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Cao su SVR3L 26400 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Dương – Bến Cát +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Phú Yên – Sông Hinh +300

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác