Tháng 7 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 47,594.43 224.56
SVR L 45,065.66 212.62
SVR 5 35,515.93 167.57
SVR GP 35,330.90 166.69
SVR 10 34,868.32 164.51
SVR 20 34,744.96 163.93
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.195 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác