Tháng 9 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 46,709.65 220.43
SVR L 42,979.04 202.83
SVR 5 35,425.34 167.18
SVR GP 35,230.07 166.26
SVR 10 34,777.88 164.12
SVR 20 34,654.55 163.54
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.190VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác