Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28600 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Mủ cao su RSS3 28600 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su RSS3 28600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Mủ cao su RSS3 28600 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su RSS3 28600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Mủ cao su RSS3 28600 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su RSS3 28600 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Mủ cao su RSS3 28600 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su RSS3 28600 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Mủ cao su RSS3 28600 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR10 23400 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR10 23400 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR10 23400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR10 23400 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR10 23400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR10 23400 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR10 23400 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR10 23400 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR10 23400 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR10 23400 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR3L 28400 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR3L 28400 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR3L 28400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR3L 28400 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR3L 28400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR3L 28400 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR3L 28400 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR3L 28400 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR3L 28400 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR3L 28400 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Phú Yên – Sông Hinh -100

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác