Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,127.93 194.05
SVR L 40,158.94 184.98
SVR 5 32,419.87 149.33
SVR GP 32,240.87 148.51
SVR 10 31,819.70 146.57
SVR 20 31,703.87 146.03
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.710 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác