Tháng 3/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,665.93 181.15
SVR L 36,367.72 170.38
SVR 5 30,011.39 140.60
SVR GP 29,835.40 139.78
SVR 10 29,431.66 137.89
SVR 20 29,307.43 137.30
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.345 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác