Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,289.08 179.26
SVR L 35,460.91 166.02
SVR 5 31,203.12 146.08
SVR GP 31,016.64 145.21
SVR 10 30,602.26 143.27
SVR 20 30,477.94 142.69
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.360 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác