Tháng 5 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,390.50 229.50
SVR L 45,833.94 217.38
SVR 5 35,699.75 169.31
SVR GP 35,515.68 168.44
SVR 10 35,065.73 166.31
SVR 20 34,943.01 165.72
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.085 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác