Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,584.75 229.99
SVR L 45,408.61 214.95
SVR 5 35,675.27 168.88
SVR GP 35,480.60 167.96
SVR 10 35,040.04 165.87
SVR 20 34,906.84 165.24
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.125 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác