Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,641.34 176.64
SVR L 35,202.20 165.19
SVR 5 29,621.11 139.00
SVR GP 29,445.41 138.18
SVR 10 29,042.33 136.29
SVR 20 28,918.31 135.70
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.310 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác