Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,289.28 183.77
SVR L 36,707.32 171.69
SVR 5 29,676.94 138.81
SVR GP 29,511.03 138.03
SVR 10 29,116.99 136.19
SVR 20 29,002.93 135.65
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.380 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác