Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,720.87 184.11
SVR L 37,910.62 175.72
SVR 5 29,769.72 137.98
SVR GP 29,591.84 137.16
SVR 10 29,183.75 135.27
SVR 20 29,068.64 134.73
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.575 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác