Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,563.24 188.23
SVR L 38,525.15 178.77
SVR 5 29,954.72 139.00
SVR GP 29,787.49 138.23
SVR 10 29,369.42 136.29
SVR 20 29,254.45 135.75
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.550 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác