Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,984.33 231.88
SVR L 45,623.77 215.97
SVR 5 36,187.55 171.30
SVR GP 35,992.88 170.38
SVR 10 35,542.07 168.25
SVR 20 35,408.88 167.62
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.125 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác