Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 31400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 31400 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 31400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 31400 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 31400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 31400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 31400 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 31400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 31400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 31400 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 25900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 25900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 25900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 25900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 25900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 25900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 25900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 25900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác