Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,584.37 184.54
SVR L 36,952.34 172.27
SVR 5 29,836.52 139.10
SVR GP 29,670.07 138.32
SVR 10 29,274.75 136.48
SVR 20 29,160.31 135.95
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.450 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác