Ngày 27/02/2014, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trong năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá mủ cao su trên thị trường xuống thấp. Nhưng sản lượng mủ cao su khai thác của Công ty Cao su Chư Prông vẫn đạt được 7.764 tấn, đạt 108% kế hoạch. Năng suất bình quân 1,45 tấn/ha. Sản lượng mủ chế biến và nhập kho trên 8.091 tấn. Tổng sản phẩm mủ tiêu thụ đạt 7.741 tấn. Trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu 2.921 tấn. Hợp đồng dài hạn 1.740 tấn với giá thành tiêu thụ  41,095 triệu đồng/tấn. Doanh thu đạt 385,95 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 67,78 tỷ đồng…

Thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng.

Năm 2014 Công ty Cao su Chư Prông sẽ khai thác 5.440 ha, trong đó cạo mới 216 ha, Công ty phấn đấu  đạt sản lượng 8.500 tấn…

Trong dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của Công ty được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tập đoàn Công nghiệp Việt Nam trao tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong năm 2013 vừa qua.

Theo Báo Gia Lai

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác