Tháng 8 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 47,634.59 224.80
SVR L 43,821.77 206.80
SVR 5 35,476.72 167.42
SVR GP 35,281.46 166.50
SVR 10 34,818.98 164.32
SVR 20 34,685.38 163.69
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.190VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác