Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,959.79 231.93
SVR L 45,673.28 216.36
SVR 5 35,957.09 170.33
SVR GP 35,762.56 169.41
SVR 10 35,312.07 167.28
SVR 20 35,178.97 166.65
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.110 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác